Kancelaria Notarialna

Wiktoria Kolańska Dominika Chojnacka

Notariusze spółka cywilna


62-800 Kalisz Al. Wolności 10 lok. 24 ☏ 62 751 19 67 572 011 313 607 307 906 ✉︎ kancelaria@notariuszkalisz.plNotariusz Wiktoria Kolańska


W 2013 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie w latach 2014-2017 odbywała aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Łodzi w trakcie której zdobywała wiedzę i doświadczenie w ramach aplikacji etatowej w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. W 2017 roku zdała egzamin notarialny. Od 2017 do 2019 roku dokonywała czynności notarialnych jako zastępca notarialny w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. Od 2019 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Kaliszu. Współautorka publikacji „Notariat. Czynności notarialne. Praxis”.


Notariusz Dominka Chojnacka


W 2017 roku ukończyła z wynikiem celującym jednolite studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2016 była stypendystką stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w latach 2018 – 2021 odbywała aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Łodzi, będąc jednocześnie zatrudnioną na stanowisku aplikanta notarialnego w kancelarii notarialnej. W 2021 roku przystąpiła do egzaminu notarialnego przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu. Dnia 25 lutego 2022 roku została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.